Насилието в училище

   Насилието се разглежда като резултат от агресивното поведение на хората един спрямо друг, с което преднамерено се нанася вреда – физическа или психическа. Не може да се каже еднозначно как и защо възниква насилието. Съществено влияние обаче оказват фактори като разрушаването и загубата на социални връзки в съвременното общество, промяна в ценностната система, при която стойности като солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие се изтласкват на заден план, разрушаване на връзката между деца и родители и др. Насилието често се възприема и като начин да се разрешат спорове и конфликти.

Насилието от ученик над ученик, нападенията над учители, насилието над ученици от учители, нанасянето на щети на училищната собственост - всичко това са проблеми, засягащи не само България, а и целия свят. И именно поради факта, че става често срещано явление, има опасност насилието в училище все повече да се приема като нормално нещо. А тези, върху които то се упражнява, да живеят в постоянен страх.

Насилието в училище има няколко проявления. То може да бъде психически тормоз и малтретиране, физическо насилие, побой, сексуално насилие, дори агресия, при която се използват оръжия.

Скъпи родители , разговаряйте и отделяйте повече време на децата си , защото......

Лора Граймс е 14-годишно момиче от Бристъл, Великобритания, което се самоубива, след като е системно малтретирано в училище от свои връстници. В предсмъртното си писмо оставя стихотворение, което моли да бъде прочетено на погребението му.

Аз съм човекът, когото тормозеше като малък
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък
Аз съм човекът, който те отвращаваше
Аз съм човекът, на когото се подиграваше

Аз съм човекът, който седеше самотен
Аз съм човекът, който върви към дома неохотно
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден
Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, смутен
Аз съм човекът, който носи болка в очите си
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време
Аз съм човекът, разрушен от това бреме
Аз съм човекът, който се давеше в презрение
Аз съм човекът, който проклинаше свойто рождение
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление
Аз съм човекът - от твоето поколение
Аз съм човекът, чието име не знаеш
Аз съм човекът, за когото нехаеш.
Ти мислиш, че е готино да си свиреп,
Но и аз съм Човек - като теб.

Информация за Горещата телефонна линия "Говори с приятел":