Разработва се....

Местоположение: кв. Ветрен,гр.Бургас, Община Бургас, Област Бургас, Югоизточен регион на България
Адрес: ул.Китен No 17, 8127 кв.Ветрен, гр.Бургас , Община Бургас
Телефон/факс: +359 056 55 22 66
eMail: neshkova@abv.bg
ОУ "Христо Ботев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна

Свържете се с нас