Анкета

По кой учебен предмет срещате затруднения ?

Български език (33)
59%

Литература (0)
0%

Английски език (4)
7%

Математика (11)
20%

Химия (1)
2%

История (7)
13%

Общ брой на гласовете: 56

Форум за ученици

Дата: 05.01.2010

Вложил: admin

Заглавие: Какво искате да се промени във вашето училище?

Пишете само на кирилица.
Не е анонимно!

Бележки: 1 - 1 от 1

Да се вложи нов материал